Varangerbotten

Petter är nu I Varnagerbotten. Många av hundarna i spannet har kraftig diaree och därför kommer han att ta en lång vila för att sedan se hur det mår efteråt.

Petter is now in Varangerbotten. Many of the dogs in the team have bad diareea and therefor he will take a long rest there and then see how they are feelin later.

Leave a comment