Vad är Finnmarkslöpet? / What is Finnmarkslöpet?

Finnmarkslöpet 1000 är Europas längsta tävling och den sträcker sig 1000km genom Norges Finnmark. Starten går nu på lördag 10/3 i Alta. Det är ca 50 startande och det gäller att ta sig till Kirkenes och tillbaka igen till Alta med hjälp av sina 14 slädhundar.
Längs vägen kommer spannen att passera 12 st Checkpoints. På en checkpoint har hundkörarna tillgång till halm, kallt vatten, och depåsäckar.
Depåsäckarna innehåller hundmat som är kört ut i förväg med en lastbil samt utrustningn som de behöver tex hundsockar, belag till släden, batterier till pannlampan, bränsle till kokaren mm. Möjlighet finns också att äta och sova en liten stund.

Den mesta utrustningen har de dock i släden hela tiden.
De måste ha följande saker i släden.

Obligatorisk utrustning

 • Karta
 • Kompass
 • Veterinärhandbok
 • Kokare, en kokare som rymmer att värma upp minst 7 liter.
 • Tenol – bränsle till kokaren
 • 14 Täcken
 • Spade
 • Yxa
 • Sovsäck
 • Extreme vindsäck
 • Extra kläder
 • Extra skor
 • Första hjälpen
 • 2 pannlampor med extra batterier
 • Ljusstav
 • 8 hundsockar/ hund ut från varje checkpoint
 • 7 kg reservhundmat
 • Överlevnadsmat 500g
 • Snacks att mata hundarna med

Läs mer om tävlingen på www.finnmarkslopet.no

Finnmarkslöpet 1000 is the longest race in Europe and covers 1000 km through the norternmost regeion. The start is in Alta on saturday 10/3 and the teams race to Kirkenes and back again to the finishline in Alta with their 14 sleddogs.

Along the way they will pass 12 checkpoints. At a checkpoint the mushers can rest, they get straw for the dogs and cold water. They also have a depo. In the depobags there is dogfood and they are transported out by car in advance.

They have following mandatory equipment in their sleds all the time.

 • Map
 • Compass
 • Veterinary handbook
 • Water cooker
 • Fuel for the cooker
 • 14 Dog coats
 • Shovel
 • Axe
 • Sleepingbag
 • Extreme Bivac sac
 • Extra clothes
 • Extra shoes
 • First Aid
 • 2 headlamps with extra batteries
 • Lightstick
 • 8 dogbooties/dog our from each checkpoint
 • 7 kg emergensie food for the dogs
 • Emergensie food for the musher 500g
 • Dog snacks to feed during the run

read more about the race on www.finnmarkslopet.no

Leave a comment