Petter leaving Storåbränna

Petter has now started out again after resting for 6h23min. He will now run a stretch of 90km.
Petter har nu startat ut på nytt efter att ha vilat i 6h23min. Han ska nu köra en sträcka på 90km.
The positions leaving Checkpoint Storåbränna.
Ställning ut från checkpoint Storåbränna.

Leave a comment