Invignings ceremoni / Opening ceremony

Petter sa att det för hans del har varit en fullspeckad dag. De började tidigt med att packa depå säckarna men han som skulle leverera frystorkad vom till Petter var sen så de fick det hektiskt på slutet för allt måste vara inlämnat senast kl 15:00. De var med på Rookie mötet. “Rookie” är en person som ännu inte har fullfört Finnmarkslöpet. Om man har kört i mål en gång räknas man därefter som “veteran”. Sedan har det varit förarmöte där de informerar om tävlingreglerna och banan.

Ikväll har det varit Invigningsceremoni för Finnmarkslöpet 2012.

Bilder och mer info om Finnmarkslöpet hittar man på www.finnmarkslopet.no

Där finns startlistan nu publicerad. Petter fick start nummer 117 och kommer att starta kl 13:01 på lördag.

Petter said he had a bussy day. They started early with packing the depobags, but the man who was suppose to deliver dried tripe was late so it was very hectic att the end because all the depobags had to be handed in at 15:00.
They also whent to the “Rookie” meeting. A “Rookie” is a musher who has not yet completed the Finnmarkslöpet. When you have complete the race once you are concidderd a “veteran”.

They also when to the musher meeting where they inform about the rules and the trail. They have now published the starting list. Petter got bibnumber 117 and will start at 13:01 on saturday.

In the eveing the opening ceremony of Finnmarkslöpet took place.

Pictures and more information about the race can be found on www.finnmarkslopet.no

Leave a comment