Starten på Finnmarkslöpet / the start of Finnmarkslöpet

Jag pratade nyss med Malin, de är i Skoganvare och väntar på att Petter ska komma snart.
Starten gick bra. Alla hade en VIP person sittande i släden till restarten.

Man kan följa tävlingen dyngnet runt på GPS tracking och se resultat listan på www.finnmarkslopet.no Petter har startnummer 117.

Just talked to Malin, they are now in Skoganvare where they are waiting for Petter.
The start went well. They all caried a preson sitting in the sled to the restart.

You can follow the race on GPS trackin and the results on www.finnmarkslopet.no
Petter has bib number 117.

Leave a comment