Slåtter tider

Här kör Petter och Jesper och balar.
Petter and Jesper are making bales.

 Petter slår gräset i Forsmark
Petter is cuting the gras in Forsmark
 En fikapaus med kusinerna
A break with cinemonbuns and milk
och korna betar i hagen
and the cows are out eating grass

Leave a comment