Petter in Levajokk

Nu har Petter äntligen kommit till Levajokk! Han har där beslutat sig för att inte fortsätta utan avbryta tävlingen. Han hade ju bara 6 hundar kvar och ingen som ville gå i led. Så nu ligger Petter i en säng och sover. Hundarna får ju också välförtjänt vila. Sedan om ett par timmar åker de till Hotellet i Alta för att fortsätta vila.

Now Petter has finally reached Levajokk! He has decided to not continute. He only had 6 dogs left in the team and nowone wanted to run in lead. So now Petter is lying in a bed and sleeping. And the dogs are resting too. After a few hours they will go to the Hotell in Alta and continue sleeping.

Leave a comment