27 stycken framtida stjärnor! / 27 future superstars!

Vi har nu 5 kullar med valpar, totalt 27 stycken. Vi hoppas att de blir framtidens stjärnor! 
Här ser ni några av dem.

At the moment we have 5 litters of puppies, in total 27. We hope they will be our top dogs in the future.
Here you can se a few of them.

 Tussa coh Elims valpar.
 
Novembers och Elims valpar

Mia och Elims valpar

Leave a comment