13 hundar i spannet / 13 dogs in the team

Petter var tvungen att lämna Bruna på Skoganvare, hon har början till magsår och ska då vila och äta pepcid i 7 dagar. I övrigt går det bra.

Petter had to drop Bruna in Skoganvare, she has a begining to an ulsure. She will have to eat pepcid for 7 days and rest.

Leave a comment